Een kijk op de Nieuwe Tijd

De Inca’s wisten het al, er is een nieuwe tijd aangebroken. Dat wil niet zeggen dat van het ene op het andere moment alles anders is. Nee, ogenschijnlijk is er niet veel aan de hand. Wanneer je echter beter kijkt, heel goed kijkt, dan kun je beweging zien. Beweging die leidt tot veranderingen en jawel, tot verbeteringen.

Mensen worden steeds gevoeliger, kinderen van deze tijd zijn veel gevoeliger. Die beweging is er al een aantal jaren. Dat wordt steeds duidelijker en valt niet lang meer te ontkennen. Het spirituele bewustzijn in de samenleving groeit.

 

Voor mij betekent spiritualiteit o.a. dat materiële bezittingen minder belangrijk worden. Het gaat niet om de buitenkant of om bezit, het leven draait om bewust zijn en om liefde. Liefde voor jezelf en voor anderen. Leven vanuit liefde is alleen mogelijk wanneer we het leven leven zoals het voor ons bedoeld is. Dus vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen behoeften en wensen. Elkaar respecteren en accepteren wordt vanzelfsprekend. Belangrijk is om te leven vanuit je pure zelf. Door o.a. creatief bezig te zijn, kom je beter bij je pure zelf. Creativiteit is bovendien een uitingsvorm om je pure zelf te laten zien. Dit maakt ons bewustzijn wakker en biedt ook de mogelijkheid om bewust te zijn.
Wanneer we ten volle in staat zijn zo te leven, ontstaat er een mooie wereld.

Nieuwetijdskinderen

Kinderen van de Nieuwe Tijd zijn gevoeliger. Hoogsensitiviteit (HSP) is een veel gehoorde term. Steeds meer kinderen krijgen een label, zoals
AD(H)D, autisme. Is er daadwerkelijk wat aan de hand met deze kinderen? Hebben ze dat label nodig of zijn ze gewoon anders? Anders dan wij gewend zijn en wat één op één past in de door onze samenleving gecreëerde wereld? Een hogere gevoeligheid kan zich op allerlei gebieden laten zien. Een kind kan last hebben van felle kleuren, harde geluiden of niet prettig zittende kleding. Het kan zich daardoor mogelijk moeilijker
concentreren op school en is sneller afgeleid. Helpt het dan om een label te bepalen en het gedrag proberen aan te laten passen aan de regels
van de maatschappij? Of kan het helpen om naar het kind te luisteren, open te staan voor de belevingswereld van het kind en het handvatten te
geven om met de gevoeligheid om te gaan?
Vaak zijn kinderen van de Nieuwe Tijd na hun geboorte nog niet goed geland, nog niet goed geaard hier op aarde. Ze zijn met hun gevoeligheid nog
​in contact met een andere dimensie en hebben moeite het aardse leven te accepteren en te begrijpen. Ze zijn niet helemaal in hun lichaam aanwezig, lijken soms letterlijk afwezig.

Nieuwetijdsvolwassenen

Hetgeen hiervoor geschreven is over Nieuwetijdskinderen, geldt ook in toenemende mate voor volwassenen. Er zijn steeds meer mensen in de (jong) volwassenleeftijd die met hoog gevoeligheid en met energie van de Nieuwe Tijd te maken hebben. Ze zijn opgegroeid in een maatschappij die economisch belang, hard werken en inpassen in de samenleving belangrijk vond. Nu lijkt dat voor velen niet meer zo vanzelfsprekend, niet meer belangrijk en soms zelf tegen te staan. Andere waarden en normen blijken van toepassing en persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling behoeven aandacht, terwijl dit in het verleden niet leek te spelen. Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid is voor velen een onontdekt gebied waar men steeds meer belang aan hecht. Dit gecombineerd met o.a. een hogere gevoeligheid en bewust wording over de hoeveelheid prikkels die ook wij als volwassen te verwerken krijgen, geeft wensen en soms noodzaak tot verandering. Ook voor steeds meer volwassenen geldt dat de energie van de Nieuwe Tijd aandacht verdiend.

Puur natuur

Het past in de Nieuwe Tijd om terug naar de natuur te gaan. Het is waarschijnlijk herkenbaar dat er steeds meer belang wordt gehecht aan de natuur en natuurproducten. Ook duurzaamheid is een issue van deze tijd in onze samenleving. Nieuwetijdskinderen en HSP’s kunnen in de natuur beter aarden. Ze voelen zich er beter, pikken energie op die goed voor ze is. Niet voor niets wordt aan mensen met een burn out al jaren aangeraden veel te gaan wandelen in de natuur.
Biologische producten komen steeds meer in trek en worden steeds meer aangeboden en verkocht. Kinderen met gedragsissues en labels als AD(HD), hebben baat bij puur natuurlijke producten. Ze zijn nl. ook voor wat ze eten gevoeliger. Ze zullen zich beter voelen wanneer ze minder kleur- en smaakstoffen binnenkrijgen. Steeds meer volwassenen ervaren dat voor hun algehele welbevinden, natuurlijke en biologische producten beter zijn.
Uiteindelijk zal dat een gezonder milieu en een gezondere samenleving opleveren, mét gezondere mensen!

Share This