06-53240678 info@kitivo.nl
Selecteer een pagina

21 december 2012

Weten jullie het nog? Op 21 december 2012 zou de wereld vergaan! Veel mensen waren daarvan overtuigd. De Inca-kalender hield op en dat kon toch niets anders betekenen dan dat de wereld op zou houden te bestaan? Waarom zouden anders die Inca’s, die een kalender van 26.000 jaar konden vaststellen, niet verder zijn gegaan dan deze bewuste datum?

De Inca’s

We weten inmiddels dat de wereld niet is vergaan. De Inca’s hadden de kalender niet verder uitgewerkt maar dat staat dus klaarblijkelijk los van het vergaan van de wereld. Ik vermoed dat de Inca’s heel goed wisten dat zíj er niet meer zouden zijn, en daarom geen moeite hebben gedaan een volgend tijdperk uit te werken in een kalender. Dit is laatste is overigens gissen en mijn persoonlijke gedachten hierbij.

Het Aquariustijdperk

Wat er wél is gebeurd op 21 december 2012: een nieuwe tijdperk van 26.000 jaar is formeel begonnen. Het Aquariustijdperk. En met het Aquariustijdperk krijgen we te maken met een grote bewustzijnsshift, een grote verandering in bewustzijn.
De trillingsfrequentie van de aarde is aan het verhogen. Dat is al voor 21 december 2012 gestart en met de komst van het Aquariustijdperk, is het meer formeel geworden en gaat de verhoging relatief gezien veel sneller.

Verhoging trillingsfrequenties

Alles is energie. Energie drukken we uit in trillingsfrequenties. De trillingsfrequentie die de aarde heeft, is aan het verhogen. Wij mensen hebben net zo goed een trillingsfrequentie en die verhoogd ook. Onze energie wordt lichter. Voor kinderen die vanaf december 2012 geboren zijn, geldt dat ze allemaal een hogere trillingsfrequentie hebben. Ook bij volwassenen verhoogt de frequentie maar meestal gaat dat wat langzamer.

Rechterhersenhelft

Een hogere trillingsfrequentie, lichtere energie, activeert onze rechterhersenhelft. Deze hersenhelft gaat over intuïtie, creativiteit, details zien, bewustzijn. Bij de hogere frequentie, spelen zaken als Bewust-zijn, zingeving, voelen en ons hart een belangrijke rol. Mensen met een lichtere energie, leven dan ook graag meer bewust, willen niet zomaar meer opgaan in de dagelijkse routine. Ze willen leven vanuit hun essentie, vanuit hun hart, vanuit gevoel. Deze lichtere energie en onze rechterhersenhelft, vertegenwoordigt vrouwelijke energie.

In een volgend deel zal ik dieper ingaan op wat een lichtere energie voor ons mensen betekent.

Share This